Povjerenje, dosljednost i ekspeditivnost prema poslovnim partnerima

311. lahke brigade 72240 Kakanj, Bosna i Hercegovina

Historijat

1995
1995

HISTORIJAT

MGM Farm d.o.o. Kakanj je utemeljen pod imenom UZOR kao DJL sa sjedištem u Kaknju.

1998
1998

Od 1998. posluje pod sadašnjim imenom PTD MGM FARM d.o.o. Kakanj.

2000
2000

2000 g. postaje 50% vlasnik Hercegovinalijek d.o.o. Mostar

2005
2005

2005. otvara carinsko skladište C – tip

2006
2006

Krajem 2006 g. MGM Farm i Hercegovinalijek d.o.o. Mostar, postaju  25%-tni  vlasnici Pharmameda d.o.o. Travnik

2010
2010

2010 g. PTD MGM FARM  certificiran  po standardu  EN ISO 9001:2008

2015
2015

Od decembra 2015 g. MGM Farm posjeduje certifikat o dobroj distributivnoj praksi

2016
2016

2016. g. Postaje 75% vlasnik APOMEDICALA