Povjerenje, dosljednost i ekspeditivnost prema poslovnim partnerima

311. lahke brigade 72240 Kakanj, Bosna i Hercegovina

HISTORIJAT

MGM Farm d.o.o. Kakanj je utemeljen pod imenom UZOR kao DJL sa sjedištem u Kaknju.