Povjerenje, dosljednost i ekspeditivnost prema poslovnim partnerima

311. lahke brigade 72240 Kakanj, Bosna i Hercegovina

Od decembra 2015 g. MGM Farm posjeduje certifikat o dobroj distributivnoj praksi