Povjerenje, dosljednost i ekspeditivnost prema poslovnim partnerima

311. lahke brigade 72240 Kakanj, Bosna i Hercegovina

Krajem 2006 g. MGM Farm i Hercegovinalijek d.o.o. Mostar, postaju  25%-tni  vlasnici Pharmameda d.o.o. Travnik